Det er som sådan til at overskue, når en psykolog skal have en person til samtale, hvor der er fuld koncentration om vedkommende her, hvor man kan sætte sig ind i vedkommendes problemer, skavanker, tale generelt og bare være tilstede og lytte. Her er der afsat tid til klienten, hvor man så kan få afprøvet nogle teorier, tilpasse nogle løsninger, lægger strategier for vedkommende på længere og kort sigt og generelt have en strategi for, hvad man gør fremadrettet. Når man ...