En autisme spektrum lidelse er en række udviklingsforstyrrelser overvejende kendetegnet ved nedsat social funktion og kommunikationsforstyrrelser. Symptomerne kan omfatte intenst fokus på et emne, manglende reaktion, manglende forståelse af sociale signaler (som stemmetone eller kropssprog), gentagne bevægelser eller udadreagerende opførsel. Symptomerne kan variere meget blandt berørte personer. Andre mulige symptomer inkluderer at lære at tale relativt sent, undgå andre børn, undgå af øjenkontakt, manglende empati og social tilbagetrækning. Børn på autismespektret, som ikke har udviklet tilstrækkelige sprogfærdigheder, kan reagere med ...